ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ!!!!

60 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ 99 ΕΥΡΏ ΤΟ ΕΤΟΣ

 ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ!!!!!